Forskningsartikel
om skoleledere der bruger data og feedback i udviklingen af egen praksis
Af: Camilla Nørgaard, Søren B. Hornskov, Pernille Hansen, Helle Bjerg
Praksisfortælling
- om dokumentationspraksis, set i et poststrukturalistisk perspektiv
Af: Grethe Holm
Forskningsartikel
Af: Bo Vestergaard