Kristian Gylling Olesen

Kristian Gylling Olesen

Kristian Gylling Olesen er lektor, ph.d. på Københavns Professionshøjskole på Videreuddannelsen. I sin forskning beskæftiger han sig især med ledelse af medarbejdere i et psykisk arbejdsmiljø- og fastholdelsesperspektiv med fokus på moralsk stress, kerneopgaven og frisættelse. Han har en ledelsesfilosofisk og organisationssociologisk tilgang til studiet af ledelse. Kristian bidrager med viden til fagblade, podcast, rapporter, bøger og i forskningsartikler, og han underviser i ledelse på Diplom i Ledelse på modulerne, Personligt lederskab og forandring samt Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling, og på valgmodulerne om psykisk arbejdsmiljø, social kapital samt faglig ledelse, data og kvalitetsudvikling i dagtilbud og skole.

Artikler på lederliv.dk:

Publiceret den 30. november 2023.

I offentlige og private organisationer vinder ideer frem om at frisætte organisationer, ledere, medarbejdere og borgere med bl.a. radikal selvorganisering uden ledere, 4 dages arbejdsuge og frikommuneforsøg. Dette sker i erkendelse af, at hidtidige nye og fleksible ledelses-, organiserings- og styreformer ikke skaber den ønskede effektivitet, ressourceudnyttelse og værdiskabelse for borgerne. Men også med et ønske om at skabe arbejdspladser, hvor mennesker selvstændiggøres, vokser og trives i lyset af en voksende stress- og mistrivselskrise.

Publiceret den 30. november 2023.

Forfatterne undersøger, hvordan den Hollandske hjemmeplejevirksomhed Buurtzorg, som er en organisation uden mellemledere, fordeler arbejdsopgaver, vidensdeler og koordinerer. Artiklen diskuterer, hvilke organisatoriske overvejelser, som bliver vigtige, når medarbejdere frisættes fra ledelseshierarkiet og skal udøve en radikal selvledelse.

Publiceret den 16. september 2021.

I denne artikel introducerer vi et nyt begreb, som vi kalder etisk datasans (Staunæs, Bjerg, Juelskjær, Olesen 2021). Ambitionen med begrebet er at arbejde med et tillæg og alternativ til især amerikanske forståelser af dataliteracy, men også som et indspil i den uddannelsesledelse, der drives af alene begejstring eller modløshed, når data bliver et vilkår. I dag er alting data, som poeten Lone Hørslev i sin digtsamling Alt er data har udtrykt det, og vi tager det meste op som data og skaber dermed nye måder at arbejde på, nye former for samtaler og nye organiseringer af skolen – med datas hjælp. Udover begrebet etisk datasans, introducerer vi måder at tænke og praktisere etisk datasans gennem tænketeknologier og prototyper. Disse begreber er kvalificeret i en dansk uddannelseskontekst og i et tæt samarbejde mellem praktikere, konsulenter og forskere. Det har sin pointe. Der findes litteratur om data og dataledelse, internationalt set, men det meste er udviklet og afprøvet i langt mere hierarkiske kontekster og ikke holdt hen til en nordisk sammenhæng med de traditioner for samarbejde, demokrati og ledelse af selvledelse, der fungerer i danske uddannelsesinstitutioner...

Publiceret den 23. august 2021.

Med dette første temanummer af Tidsskriftet Lederliv vil vi forsøge at blive klogere på faglig ledelse. Vi præsenterer bidrag, der undersøger faglig ledelse teoretisk og praktisk – hvad er historien bag, begrebets muligheder og faglig ledelse som praksis.

Lektor, ph.d.
Forskning og Udvikling - Videreuddannelse
Ledelse, Organisation og Forvaltning
Videreuddannelse
Københavns Professionshøjskole

A: Tagensvej 18, 2200 Kbh N
T: +45 51632779
E: krgy@kp.dk