Formidlingsartikel
Publiceret den: 24. juni 2021.
Af: Klaus Rasmussen, Maria Christina Secher Schmidt, Signe Smedegaard, Heidi Honig Spring, Pia Beck Tonnesen, Christina Virklund

Formålet med denne artikel er dels at vise, hvordan skoledere kan støtte op om professionsudvikling gennem et projekt om SYstematiseret KLassekammerathjælp (SYKL). Dels at vise hvad elever og lærere lærer, når undervisningen tager udgangspunkt i en SYKL-didaktik. Vi vil anskueliggøre, hvordan læring sker, når skolelederen har en tydelig målsætning for, hvordan der skal arbejdes med SYKL for at sikre sig, at alle led i organisationen involverer sig i et kollektivt læringsarbejde. Robinsons metastudie (2015), som har fået stor betydning for forståelsen af skoleledernes rolle og ansvar, viser, at ledelse af lærernes læring har signifikant betydning for elevernes læring. Ledelsen i skolen skal bidrage og være deltagende i lærernes daglige praksis. Professionelle læringsfællesskaber kan skabes, når professionsudøvere går sammen om at udvikle viden i forskningsinformerede initiativer som SYKL.

Forskningsartikel

– fire perspektiver på et moderne ledelsesimperativ
Af: Rasmus Bergmann, No Emil Kampmann, Henrik Rander, Eva Schimmell Raakjær
Interview
-interview med Tommy Kjær Lassen
Af: Tommy Kjær Lassen, Karsten Mellon
Forskningsartikel
En case-informeret prototype for samarbejde og samskabelse
Af: Tina Wilchen Christensen
Essay
-om en ødelagt plastikbakke, pomodoro-sessioner og armbøjninger efter toiletbesøg
Af: Michael Pedersen
Forskningsartikel
- ledelsessubjektivitet på kanten af det individuelle
Af: Justine Grønbæk Pors