Forskningsartikel

– fire perspektiver på et moderne ledelsesimperativ
Publiceret den: 26. januar 2021.
Af: Rasmus Bergmann, No Emil Kampmann, Henrik Rander, Eva Schimmell Raakjær
illustration refleksiv ledelse

Gennem de seneste mere end 50 år har der gradvist udviklet sig et ideal i om, at god ledelse i den offentlige sektor også er refleksiv ledelse. Der er imidlertid mange forskellige bud på, hvad refleksiv ledelse egentlig betegner, og hvorfor det er så godt. På den baggrund udvikler denne artikel en typologi over refleksiv ledelse med henblik på at skabe overblik over feltet og gøre det muligt at skelne forskellige tilgange til refleksiv ledelse fra hinanden. Typologien indeholder fire forskellige typer refleksiv ledelse: fortolkningsbaseret, perspektivistisk, databaseret og situationsbetinget. Artiklen bidrager til udviklingen af et mere nuanceret sprog til at tale om refleksiv ledelse og dermed til at anskueliggøre, at der er forskellige måder at indfri idealet om refleksiv ledelse. Dermed er det artiklens ambition at skabe klarhed og inspiration til velfærdsledere samt at etablere et grundlag for, at disse ledere kan forholde refleksivt til deres arbejde med at bedrive refleksiv ledelse.

Interview
-interview med Tommy Kjær Lassen
Publiceret den: 26. januar 2021.
Af: Tommy Kjær Lassen, Karsten Mellon
Illustration interview

Tommy Kjær Lassen har sidste år udgivet bogen ”Filosofi for ledere. Fordybelse, nærvær og mening i det daglige lederskab” (2020) på forlaget Samfundslitteratur.

Karsten Mellon har interviewet Tommy Kjær Lassen om formålet med bogen og en række af de centrale begreber.

Forskningsartikel
En case-informeret prototype for samarbejde og samskabelse
Af: Tina Wilchen Christensen
Essay
-om en ødelagt plastikbakke, pomodoro-sessioner og armbøjninger efter toiletbesøg
Af: Michael Pedersen
Forskningsartikel
- ledelsessubjektivitet på kanten af det individuelle
Af: Justine Grønbæk Pors
Single
- bevæggrunde, begreber & basiselementer
Af: Betina W. Rennison, Frode Boye Andersen
Bog
-brudstykker til nye forståelser af ledelsens magi
Af: Ole Dissing