Christian T. Lystbæk

Christian T. Lystbæk

Christian T. Lystbæk er lektor ved Institut for forretningsudvikling, Aarhus Universitet. Hans undervisning og forskning koncentrerer sig om ledelses- og organisationsudvikling med særligt fokus på vilkår og perspektiver for ledelses- og organisationsudvikling i en offentlig kontekst. Aktuelt er han særligt interesseret i, hvordan der kan arbejdes strategisk med ledelses- og organisationsudvikling i offentlige organisationer og i forlængelse heraf, hvilke roller nye tiltag med fokus på brugerdreven innovation, tværgående samarbejde og samskabelse kan spille.

Artikler på lederliv.dk:

Publiceret den 6. april 2022.

Artiklens formål er at undersøge strategisk ledelse af samskabelse med særligt fokus på, hvilke former for kompetenceudvikling og læring som strategisk ledelse af samskabelse kræver. Med udgangspunkt i fokusgruppedata fra et nationalt udviklingsprojekt på tværs af uddannelses- og universitetsbiblioteker i Danmark viser artiklen, at strategisk ledelse af samskabelse ikke alene omfatter klassisk strategisk ledelse med fokus på at prioritere nye tiltag og allokere tilstrækkelige ressourcer, men også mere dynamisk og læringsorienteret strategisk ledelse med fokus på at sikre de kompetencer, der skal til. Det omfatter dels proceskompetencer, der kan tilegnes, men også ”dybere” individuelle og organisatoriske læreprocesser.

Christian T. Lystbæk er lektor ved
Institut for forretningsudvikling, Aarhus Universitet.