Michael Pedersen

Michael Pedersen

Michael Pedersen underviser på CBS og forsker i ledelse af selvledelse, forholdet mellem vaner og forandring og 4 dagsarbejdsuge. Han har publiceret forskellige forskningsartikler om emner i fx Culture & Organization, Ephemera, Journal of Change Management og Philosophy of Management. Han er medforfatter til ledelsesbogen Strategisk Selvledelse – ledelse mellem frihed og forretning (sammen med Anders Raastrup Kristensen).
Se mere på https://www.cbs.dk/en/research/departments-and-centres/department-of-man...

Artikler på lederliv.dk:

Publiceret den 30. november 2023.

Forfatterne undersøger, hvordan den Hollandske hjemmeplejevirksomhed Buurtzorg, som er en organisation uden mellemledere, fordeler arbejdsopgaver, vidensdeler og koordinerer. Artiklen diskuterer, hvilke organisatoriske overvejelser, som bliver vigtige, når medarbejdere frisættes fra ledelseshierarkiet og skal udøve en radikal selvledelse.

Publiceret den 23. august 2021.

Med dette første temanummer af Tidsskriftet Lederliv vil vi forsøge at blive klogere på faglig ledelse. Vi præsenterer bidrag, der undersøger faglig ledelse teoretisk og praktisk – hvad er historien bag, begrebets muligheder og faglig ledelse som praksis.

Publiceret den 21. oktober 2020.
Illustration vanen

I essayet ser jeg på vaner og vaners betydning for forandringsprojekter. Først ser jeg nærmere på, hvorfor vaner er vigtige i forhold til forandringer. Forandring af adfærd handler ikke blot om at oplyse eller motivere medarbejderne for nødvendigheden af forandring. Der må også arbejdes med deres vaner som råmateriale for forandring. Derefter vil jeg se nærmere på, hvad vaner er. Vaner kan forstås som mere eller mindre automatisk gentagelig adfærd, hvor vi reagerer ens på kendte situationer, men de er også dispositioner til at handle og tænke, som griber dybt ind i vores måde at erfare både kendte og ukendte situationer på. Sidst ser jeg nærmere på, hvordan vaner kan ændres. Her må lederen være opmærksom på aspekter som materielle og sociale omgivelser, meningsskabelse, tålmodighed og evaluering af vaneændringer.

Associate Professor, Department of Business, Humanities and Law, Copenhagen Business School
E: mip.mpp@cbs.dk