Peter Henrik Raae

Peter Henrik Raae

Peter Henrik Raae er ph.d og lektor ved Institut for Kulturvidenskaber, Syddansk Universitet. Han har siden årtusindskiftet forsket i skoleorganisation, ledelse og -organisationsudvikling med særligt fokus på gymnasiet og beskæftiger sig i dag fortrinsvis med didaktisk udviklingsledelse.

Artikler på lederliv.dk:

Publiceret den 23. august 2021.

På baggrund af den reformering og modernisering, de offentlige velfærdsinstitutioner har gennemløbet de sidste godt 30 år, er ledelsesprofessionalisering blevet en tydelig diskurs. Hvor en institutionsleder tidligere ansattes på baggrund af erfaringer og faglig karriere inden for et givet område, er det i dag det almindeligste, at der nu også forventes en teoretisk lederuddannelse, hvor blikket for organisation, kontrol med de organisatoriske processer ...

Lektor, ph.d ved
Institut for Kulturvidenskaber,
Syddansk Universitet.