Praksisfortælling
- men flyver i flok
Af: Ulla Senger
Praksisfortælling
- om dokumentationspraksis, set i et poststrukturalistisk perspektiv
Af: Grethe Holm