Forskningsartikel
- om innovation, samtaler og diskurser i organisationer og den (ud)dannede leder
Af: Ulla Senger