Forskningsartikel
– og hvad betyder det for ledelsesopgaven?
Af: Janne Gleerup, Agnete Meldgaard Hansen
Forskningsartikel
– om koordination i den selvledende organisation Buurtzorg
Af: Michael Pedersen, Kristian Gylling Olesen
Forskningsartikel
– folkeskolen som case
Af: Sarah Richardt Schoop, Ulf Hjelmar
Forskningsartikel
– om samarbejdet mellem forvaltning og skoleledelse
Af: Anne Krøger Pedersen
Forskningsartikel
-en komparativ analyse af kollektiv ledelse og tre nyere frisættende ledelsestilgange
Af: Finn Wiedemann
Formidlingsartikel
- danske lederes erfaringer med hybridarbejde efter Corona
Af: Eva Lundahl
Formidlingsartikel
- om fænomenet ”Swift Trust”
Af: Birger Søndergård