Pædagogisk ledelse

Læringskommunikation er det vigtigste

Det skarpe fokus på elevers læringsudbytte i folkeskolereformen sætter nye krav til skoleledelse. I denne artikel understreges det, hvordan løbende feedback, formativ vurdering og udvikling af elevers læringsstrategier kan udvikles gennem et ledelsesmæssigt fokus på udvikling af professionelle læringsfællesskaber.

Sprogets betydning for meningsdannelse

Artiklen giver kritiske og refleksive perspektiver på det stigende dokumentationskrav især inden for de pædagogiske områder. Hensigten er ikke en underkendelse af dokumentationspraksis, men at udfordre selvfølgelighederne, dokumentationsdiskursen, iagttage dokumentationsbegrebet som konstruktion samt skabe ledelsesmæssige refleksioner over hvad, hvem, hvorfor og hvordan vi dokumenterer.

En professionsfaglig blind vinkel

Hvordan kan vi som ledelse være med til, at dokumentation bliver et nærværende brugbart styringsværktøj, der gør det muligt at kvalificere ydelsen til de borgerer vi betjener? Hvordan skaber vi udviklingsprocesser, der styrker medarbejdernes dokumentationskompetencer? Hvilke teoretiske værktøjer kan vi anvende?