BOG: LEDERENS SAMTALER

Bog

BOG: LEDERENS SAMTALER

Artikel PDF: 

Abstract

De fleste ledere taler med mange mennesker hver dag. Forskellige mennesker, forskellige samta-ler, forskellige kontekster, positioneringer, hensyn, interesser og ledelsesmæssige mål. Når man som leder skal have en samtale, handler det som udgangspunkt om ledelsesopgaven og resultat-skabelsen. I bogen sætter vi fokus på hvordan man som leder kan varetage sin ledelsesopgave og bruge samtalen til at styrke sig selv som leder, og samtidig understøtte etablering og styrkelse af relationerne til medarbejdere og mellemledere.

Bogen tager både afsæt i en ledelsestænkning, hvor den primære ledelsesmæssige opgave er at skabe resultater igennem andre, og styrke organisationens evne til og mulighed for også at skabe resultater på længere sigt – og derigennem styrke organisationens fundament.  Men den tager også afsæt i en tænkning om, at alle medlemmer af organisationen er mennesker, der hver især har kompetencer, som kan bidrage til resultatskabelsen og organisationens fortsatte liv.

I den sidste og længste del af bogen er der sat fokus på en lang række typiske ledersamtaler. Her kobles de forskellige udgangspunkter, perspektiver og tænkninger i indspark til en række konkrete samtaler og samtalekoncepter.

Hent bogen her 

Foto: Ari Zelenko

Cand.jur. og Master i Læreprocesser (MOC). Selvstændig konsulent.

W:  petermuschinsky.dk
E:  peter@petermuschinsky.dk

 

Ole Dissing er cand.psych. og erhvervspsykolog – arbejder som selvstændig ledelses- og organisationskonsulent.
T: +45 40410414
E: ole@oledissing.com
W: oledissing.com