Ole Dissing

Ole Dissing

Ole Dissing er ledelses- og organisationskonsulent, cand.psych. og erhvervspsykolog og har gennem de sidste 30 år arbejdet indenfor områderne ledelse og organisation. En stor del af denne periode har han fungeret som chef bl.a. hos Novo Nordisk og Cowi og som senior vice president hos Nordea med ansvar for ledelses- og organisationsudvikling og strategiske forandringsprocesser.  Underviser på videregående lederudviklingsforløb og er sparringspartner for direktioner, chefer og mellemledere. Han er desuden forfatter til bøgerne ’Ledelse i en ny logik’ og ’Ledelsens indvendighed og etik’ samt en række artikler om ledelse og organisation, forandrings- og innovationsledelse.

Artikler af forfatteren: 

Publiceret den 13. marts 2020.

De fleste ledere taler med mange mennesker hver dag. Forskellige mennesker, forskellige samta-ler, forskellige kontekster, positioneringer, hensyn, interesser og ledelsesmæssige mål. Når man som leder skal have en samtale, handler det som udgangspunkt om ledelsesopgaven og resultat-skabelsen. I bogen sætter vi fokus på hvordan man som leder kan varetage sin ledelsesopgave og bruge samtalen til at styrke sig selv som leder, og samtidig understøtte etablering og styrkelse af relationerne til medarbejdere og mellemledere.

Bogen tager både afsæt i en ledelsestænkning, hvor den primære ledelsesmæssige opgave er at skabe resultater igennem andre, og styrke organisationens evne til og mulighed for også at skabe resultater på længere sigt – og derigennem styrke organisationens fundament. Men den tager også afsæt i en tænkning om, at alle medlemmer af organisationen er mennesker, der hver især har kompetencer, som kan bidrage til resultatskabelsen og organisationens fortsatte liv.

I den sidste og længste del af bogen er der sat fokus på en lang række typiske ledersamtaler. Her kobles de forskellige udgangspunkter, perspektiver og tænkninger i indspark til en række konkrete samtaler og samtalekoncepter.

Ole Dissing er cand.psych. og erhvervspsykolog – arbejder som selvstændig ledelses- og organisationskonsulent.
T: +45 40410414
E: ole@oledissing.com
W: oledissing.com