Thomas R.S. Albrechtsen

Thomas R.S. Albrechtsen

Artikler på lederliv.dk:

Publiceret den 4. maj 2023.

Temaet for dette nummer af Lederliv er ledelse af professioner og professionalitet. Det er en klassisk problemstilling, hvordan profession og organisation på den ene side forudsætter hinanden, og støtter hinanden, og på den anden side kan være i et spændingsforhold og i konflikt med hinanden. Professioner kan have nogle idealer og forventninger, som de organisationer, de professionelle er ansat i, ikke altid kan leve op til. Det omvendte gør sig også gældende. Nogle gange stiller organisationer større krav til professionerne, end de kan leve op til.

Docent, ph.d.,
leder af Forskningsprogram for skole og undervisning,
UCSYD