Preben Olund Kirkegaard

Preben Olund Kirkegaard

Artikler på lederliv.dk:

Publiceret den 23. august 2021.

Med dette første temanummer af Tidsskriftet Lederliv vil vi forsøge at blive klogere på faglig ledelse. Vi præsenterer bidrag, der undersøger faglig ledelse teoretisk og praktisk – hvad er historien bag, begrebets muligheder og faglig ledelse som praksis.

Publiceret den 1. juni 2014.

Det skarpe fokus på elevers læringsudbytte i folkeskolereformen sætter nye krav til skoleledelse. I denne artikel understreges det, hvordan løbende feedback, formativ vurdering og udvikling af elevers læringsstrategier kan udvikles gennem et ledelsesmæssigt fokus på udvikling af professionelle læringsfællesskaber.

Docent, ph.d
Forskning og udvikling
Professionshøjskolen UCN


T: +45 72690416
E: 
pok@ucn.dk
Skype: pok@ucn.dk