Tinna Knudsen

Tinna Knudsen

Tinna Knudsens speciale er på et videnskabeligt grundlag at analysere, designe og evaluere uddannelses- og undervisningstiltag målrettet læringsbaseret udvikling i og på tværs af organiseringer. Tinnas særlige interesse er, det innovative potentiale, der ligger i en fælles kontekstualiseret udforskning af organisatoriske vaner og antagelser i forhold til styring af læring, forandring og deltagelse. 

Artikler på lederliv.dk:

Publiceret den 23. august 2018.
samskabelse_citat_illustration

Artiklen bidrager med et redskab til konsulenters, chefers og lederes arbejde med at designe for læringsbaserede forandringer i organisationer gennem samskabelse mellem offentlige og civile aktører. Redskabet er en analyseramme for, hvorvidt de samskabende praksisser anlægger et lærings- og/eller udelukkende et styringsperspektiv. Fire begrebspar præsenteres, diskuteres og eksemplificeres i forhold til, om samskabelse mellem de offentlige og civile aktører fremstår som en proces: 1) for fælles udforskning og/eller deltagelse, 2) mellem gensidigt afhængige og/eller adskilte aktører, 3) der har sagen og praksis i centrum og/eller er en metode, 4) der er i kontinuitet med og/eller er afgrænset fra praksis.

Tinna Knudsen, Cand.mag. i Læring og Forandringsprocesser, Uddannelsesansvarlig, Aarhus Universitetshospital, Region Midtjylland
E: tinnknud@rm.dk