Timo Klindt Bohni

Timo Klindt Bohni

Timo Klindt Bohni er uddannet psykolog og partner i Perspektivgruppen ApS. Han har i mere end 10 år har arbejdet med ledelses- og organisationsudvikling i offentlige og private virksomheder. Han er ophavsmand/bidragsyder til en række artikler, kapitler og bøger om ledelse, ledelsespsykologi og organisationsudvikling. Før sin ansættelse i Perspektivgruppen har Timo blandt andet været ansat i Personaleafdelingen i Aarhus Kommune. Ved siden af sit virke som erhvervspsykolog i Perspektivgruppen har Timo i en årrække været tilknyttet Aarhus Universitet som ekstern lektor på psykologiuddannelsen.

Artikler på lederliv.dk:

Publiceret den 27. april 2017.

Befinder du dig i en virksomhed udstyret med stærke stabsfunktioner, så vil du sandsynligvis genkende billedet af en noget spændingsfyldt relation mellem disse stabe og forretningen/linjen. Ofte ligner forholdet et samspilsramt ægteskab, hvor partnerne fastholder hinanden i mønstre, som er både ubrydelige og belastende. Heldigvis findes der en måde at bryde mønstrene og reducere spændingerne. Der er hverken tale om organisatorisk parterapi eller skilsmisse, men derimod om at gentænke og reformulere stabens og forretningens opgaverelation. I artiklen argumenteres der for en løsningsmodel, hvor topledelsen afstår fra at anvende stabene som magtinstrumenter, men i stedet stiller dem til rådighed som serviceenheder for linjeledelsen. Forudsætningen for dette skifte er en radikal ansvarliggørelse af linjelederne i forhold til at eksekvere på tværorganisatoriske strategimål. Ændringen i mindset og praksis betyder, at det spændingsfelt, som i mange organisationer udfolder sig i den uforpligtende forbindelse mellem stab og forretning, i stedet adresseres i den forpligtende forbindelse i ledelsesorganisationen.

Titel: Partner
Uddannelse: Cand.psych. Aut.
Organisation: Perspektivgruppen ApS
E: timo@perspektivgruppen.dk
W: www.perspektivgruppen.dk