Thomas Specht

Thomas Specht

Artikler på lederliv.dk:

Publiceret den 1. oktober 2014.

I denne artikel får du et bud på, hvordan du som leder kan arbejde med etik som konkret praktisk værktøj. Du vil blive præsenteret for en grundskitse til en ledelsesetisk beslutningsmodel, der kan fungere som ramme for en refleksiv undersøgelse af de præmisser og værdier, der er indeholdt i ledelsesmæssige beslutningssituationer.

Cand.mag. i filosofi
Chefkonsulent MacMann Berg