Thomas Binderup

Thomas Binderup

Thomas Binderup, ekstern lektor og ph.d-studerende ved DPU – Danmarks institut for pædagogik og uddannelse, Uddannelsesvidenskab og Professionshøjskolen UCN. Thomas Binderup har arbejdet med folkeskolereformen på forskellige måder gennem de senere år: som konsulent ved en børne- og ungeforvaltning, som læringskonsulent ved Undervisningsministeriet og nu som ph.d-studerende.

Han er interesseret i tematikker vedrørende læring, ledelse og organisering.

Artikler på lederliv.dk:

Publiceret den 23. august 2021.

I denne artikel beskriver jeg en ledelsesform jeg kalder for ledelse på trivialiteter. Denne ledelsesform er kommet til syne igennem et større empirisk studie, som er afviklet på Granlund Skole. Skolen er beliggende i Nordjylland og er en typisk større, velfungerende skole med flere ledere og tre spor. Skolelederen (SL) har været leder på andre skoler i kommunen i en del år, og blev ansat som skoleleder på Granlund et år inde i folkeskolereformen 2014. I dette studie har jeg fokuseret på ledelsesfunktionen i mødet med elementerne i en ny reform og undersøgt hvordan aktørerne arbejder på at tage imod, få manøvreret på plads og få materialiseret disse elementer i den lokale praksis.

Ekstern lektor og ph.d-studerende ved DPU – Danmarks institut for pædagogik og uddannelse, Uddannelsesvidenskab og Professionshøjskolen UCN.