Sara Muhr

Sara Muhr

Saras forskning fokuserer på kritiske perspektiver på ledelsesmæssig identitet og HRM, især i relation til problematikker vedrørende det fleksible arbejdsliv, work-life balance, køn og etnicitet. Udover sit lektorat på CBS er hun også tilknyttet Lunds Universitet som docent og har editorhverv på såvel Organization som Ephemera.

Artikler på lederliv.dk:

Publiceret den 2. november 2017.
F_ordet_illustration_af_RUMtilBØRN

Dette essay dokumenterer den fortsat svigtende ligestilling mellem kønnene, noterer sig de allestedsnærværende og begrænsende kønsstereotyper og den på én gang usynlige og ganske bastante hverdagsdiskrimination overfor kvindelige ledere. Vi gøres klogere på feminismens fire former og der agiteres for, at et feministisk syn på organisationer og ledelse kan gøre en forskel på mindst fire fundamentale områder. Essayet er et lettere redigeret talepapir præsenteret til Science Slam, Folkemødet på Bornholm 16.06.2017.

Sara Louise Muhr, lektor, Ph.d., Institut for Organisation, CBS, E-mail: slm.ioa@cbs.dk, www.cbs.dk/en/staff/slmioa