Poula Helth

Poula Helth

Poula Helth forsker i, skriver om og underviser i lederskab. Hendes ph.d., udgivet under navnet ”Learning in practice” på CBS, er baseret på aktionsforskning i perioden 2014 – 2018. Hun har sammen med 80 ledere fra 10 offentlige og private virksomheder udviklet metoder til lederes læring i praksis, baseret på æstetisk performance. Poula har udgivet 15 bøger om lederskab og kommunikation, bl.a. antologien ”Lederskabelse – det personlige lederskab”, 4. udgave 2018, antologien ”Ledelse og læring i praksis”, 2011 (ny udgave på vej), ”At tale med omtanke – kommunikation i det personlige lederskab”, 2013, ”Ind i ledelse” sammen med Leif Pjetursson, 2014, ”Menneske og leder” sammen med Ole Fogh Kirkeby, 2007 og 2015 samt ”Den nødvendige samtale i arbejdslivet” sammen med Hans Jørn Filges, 2008.

Artikler på lederliv.dk:

Publiceret den 21. december 2018.

Artiklen tager afsæt i en kritisk tilgang til en udbredt antagelse, der ofte ligger mere eller mindre eksplicit til grund for lederuddannelser, nemlig at ledere bedst opnår viden om den kontekst de leder i og hvordan de kan skabe forandringer heri gennem en refleksiv distance, dvs. den antagelse at lederen først former mentale forestillinger og først derpå handler på dem: Tænk før du taler. Uden at vende ’gamle ledelsesteknologier’ ryggen, sigter artiklen med baggrund i tre begreber – affektiv læring, æstetisk performance og transformativ læring – at udvikle en anderledes tilgang til lederes læring, der vender denne præmis om: Handl før du tænker. Aktivér ikke blot den kognive kapacitet, men også den kreative krop – få ledernes sanser i spil og i relationelt samspil. Dét at handle med kroppe og sanser er ikke at miste hovedet, men at tænke på nye måder. Herved muligøres indsigtsfuld læring og forandring i praksis.

Publiceret den 23. august 2018.
Interview illustration af Bum til Børn

Poula Helth har netop forsvaret sin ph.d.- afhandling ”Learning in practice”, hvor hun gennem sin forskning har fundet metoder til, hvordan ledere og ikke mindst deres organisationer forstærker det fælles fokus på ledelse gennem udvikling i daglige ledergrupper, teams og netværksgrupper. Helth viser, hvordan potentialet i at udvikle lederskab gennem fællesskaber er langt større, end det er gennem den enkelte leder, hvor udviklingen ofte sker afsondret fra den kontekst ledelse foregår i. Karsten Mellon fra LEDERLIV har interviewet Poula Helth omkring forskningsresultaterne. Læs interviewet her.

Ph.d., forfatter og ledelsesforsker
T: +45 40976238
W: www.poulahelth.dk
E: ph@poulahelth.dk