Peter Sørensen

Peter Sørensen

Peter Sørensen er lektor ved UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, hvor han underviser på diplomuddannelsen i ledelse. Derudover er han programleder for forskningsprogrammet i kommunal forvaltning og praksis. Hans primære forskningsinteresser er administration, styring og ledelse i de danske kommuner samt ledelsesudvikling. Peter er mag.art (magisterkonferens) i filosofi fra Syddansk Universitet og ph.d. i statskundskab fra Aalborg Universitet. Peter deltager i en række internationale forskningsprojekter samt udgiver bøger og artikler i såvel danske som internationale tidsskrifter.

Artikler på lederliv.dk:

Publiceret den 5. juli 2019.

 

Peter Sørensens ph.d.-afhandling ’Developing Leadership Behaviour’ handler primært om effekt af formelle, kompetencegivende lederuddannelser. Afhandlingens undersøgelsesfelt er, hvilken effekt diplomuddannelsen i ledelse (DIL) har på kommunale lederes adfærd forstået som opgave-, relations- og forandringsorientering. Karsten Mellon fra LEDERLIV har interviewet Peter Sørensen om forskningsresultaterne.

Publiceret den 5. juli 2019.
illustration pointemand
Hvilken effekt har en diplomuddannelse i ledelse på offentlige lederes lederadfærd? Det er grund-spørgsmålet for denne artikel, der i afkortet form fremlægger forfatterens ph.d.-afhandling, hvis kon-klusion er den enkle: Formelle, kompetencegivende lederuddannelser har positiv effekt på offentlige lederes ledelsesadfærd. Effekten varierer i forhold til alder og personalegruppe. Og effekten er tillige afhængig af en række individuelle, organisatori-ske og uddannelsesmæssige faktorer, der kan fremme eller hæmme udbyttet af uddannel-sen. Men alt dette kan der arbejdes strategisk med, så effekten kan nå nye højder. Få en forsmag på effekt-spørgsmålet i artiklen og læs mere i ph.d. afhandlingen Developing leadership behaviour – the impact of leadership education, af Peter Sørensen (2018).

Ph.d., lektor, Center for Anvendt Velfærdsforskning UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole

A: Niels Bohrs Alle 1, 
5230 Odense M
T: +45 29368390
E: peso@ucl.dk