Nikolaj Stegeager

Nikolaj Stegeager

Nikolaj Stegeager er lektor i voksenuddannelse og organisatorisk læring. Hans forskning beskæftiger sig bredt med efter/videreuddannelsesområdet. Videreuddannelse kan både foregå i formelt regi i form af tilrettelagte undervisningsforløb eller i mere uformelle sammenhænge som eksempelvis oplæring og træning på arbejdspladsen. Nikolaj har publiceret en række bøger, artikler og bogkapitler, der fokuserer på voksnes læring og sammenhæng mellem voksenuddannelse og organisatorisk praksis.  

Artikler på lederliv.dk:

Publiceret den 25. april 2019.
Illustration rumpenisser

Hvad er behovet for de opgaver du arbejder med? Mødet du deltager i? Eller endda jeres organisations overordnede målsætninger? Hvordan og på hvilken måde giver det mening for dig, jer, jeres kunder? Og hvilken effekt skal der komme ud af jeres arbejde, anstrengelser? Disse tre optikker kalder vi for organisationens tre essentielle spørgsmål. De har til hensigt at understøtte og perspektivere jeres arbejde og begrunde hvorfor I gør som I gør.

Cand. Psych.. Lektor,
Aalborg Universitet,
http://personprofil.aau.dk/119104
E: nikolaj@learning.aau.dk