Nicolaj Suhr Jensen

Nicolaj Suhr Jensen

Nicolaj Suhr er ledelses- og organisationskonsulent og arbejder som underviser på diplomuddannelsen i ledelse, som konsulent og foredragsholder. Nicolaj beskæftiger sig med områder som forandringsledelse, organisationsændringer og strategisk ledelse i organisationer. Nicolaj er særligt optaget af gruppe- og teamsamarbejde samt hvorledes hjerneforskningen kan bidrage til bedre ledelse og forandringer. Nicolaj har publiceret en række artikler om organisatorisk samarbejde og hjerneforskning.

Artikler på lederliv.dk:

Publiceret den 25. april 2019.
Illustration rumpenisser

Hvad er behovet for de opgaver du arbejder med? Mødet du deltager i? Eller endda jeres organisations overordnede målsætninger? Hvordan og på hvilken måde giver det mening for dig, jer, jeres kunder? Og hvilken effekt skal der komme ud af jeres arbejde, anstrengelser? Disse tre optikker kalder vi for organisationens tre essentielle spørgsmål. De har til hensigt at understøtte og perspektivere jeres arbejde og begrunde hvorfor I gør som I gør.

Publiceret den 1. oktober 2014.

Artiklen præsenterer et bredt udsnit af den nyeste hjerneforskning og sætter denne viden ind i en organisatorisk og ledelsesmæssig sammenhæng. Artiklen giver en grundlæggende indføring i hjernens basale strukturer og lancerer tydelige eksempler, konkrete brugbare forklaringer og handleværktøjer til at arbejde med hjernen i ledelsesarbejdet.

Publiceret den 1. april 2014.
kollaboration_pointe

Kollaborativt lederskab centrerer sig om begreber som inddragelse og ansvarlighed, for at underbygge et nyt fokus på succes, hvor fokus er på fællesskab, funderet på samarbejde og kompromis. Denne artikel viser, hvorledes kollaborativ ledelse kan bedrives og giver konkrete værktøjer og illustrationer herpå

Publiceret den 1. august 2013.

Denne artikel indeholder videnskabsteoretiske refleksioner over, hvordan socialkonstruktionisme og kognitivisme kan ”tale sammen”. Dernæst et begrebsafklarende besøg i plastisk hjerneteori, for til sidst at reflektere over, hvordan begreber om plasticitet kan berige organisatorisk forståelse i forbindelse med lederes og medarbejderes forandringer, erkendelser, og dokumentation af forandringerne og tilstande.