Mathilde Hjerrild Carlsen

Mathilde Hjerrild Carlsen

Mathilde Hjerrild Carlsen har skrevet ph.d. om ledelse af offentlig-privat samarbejde i folkeskolen ved Copenhagen Business School og Københavns Professionshøjskole. Hun har tidligere arbejdet som konsulent i den offentlige sektor og interesserer sig særligt for ledelse i velfærdsprofessionerne, innovation og ledelse af engagement.

Artikler på lederliv.dk:

Publiceret den 6. april 2022.

En oplevelse af familiaritet er en væsentlig komponent ikke bare i individuelle parters indbyrdes involvering i samskabelsesprojekter, men spiller også en rolle i virksomheders og organisationers villighed til at investere tid og ressourcer i samarbejdsprocesser. At opbygge familiaritet og samhørighed er med andre ord en vigtig ledelsesopgave i forbindelse med samskabelse. Samtidig kræver opbygning af familiære tillidsbaserede forbindelser en type engagement, der på flere punkter adskiller sig fra strategisk tænkning og handling, og for ledere af samskabelse er det derfor ikke altid enkelt at forene en strategisk orientering med opbygning af familiaritet. Ikke desto mindre er det ofte en sådan kombination af det strategiske og familiære, som er behøvet. Med et begreb om det familiære engagement udforsker denne artikel betydningen af familiaritet som grundlag for deltagelse og som genstand for ledelse. Artiklen viser vigtigheden af et hverdagsarbejde, hvor lederens tilsyneladende trivielle handlinger i virkeligheden er udtryk for familiært engagement. Samtidig peger artiklen også på, at familiaritet ikke er en ensidigt ubesværet tilstand, men også har en anden famlende side, når forsøg på at opbygge familiaritet mislykkes, eller når familiariteten kommer i sammenstød med eksempelvis hensyn til et undersøgende og eksplorativt sigte i samskabelsen. Sådanne tilstande af mislykket familiaritet må lederen også håndtere i praksis.

Cand.mag., ph.d.
Ekstern lektor Copenhagen Business School.
Forskningsprojektleder Naturvidenskabernes Hus
E: mhc.msc@cbs.dk