Lone Pagh

Lone Pagh

Lone har en baggrund som journalist og interesserer sig særligt for kommunikative aspekter i ledelse, herunder lederens kommunikation i bestræbelserne på at opbygge legitimitet. Med jura som sit andet faglige ben er Lone også optaget af ledelsens legalitet – ledelsesretten – og dermed hvordan både styringssproget og de dialogiske bestræbelser udfolder sig i interaktionerne mellem ledelse og medarbejdere.

Artikler på lederliv.dk:

Publiceret den 19. januar 2017.
ledelsesretten_illustration

I denne artikel giver offentlige ledere til kende, at ledelsesretten i hverdagens kommunikation opfattes som "gammeldags" og en "falliterklæring". At trække ledelsesrets-kortet er en nødudgang, når alle dialogmuligheder er udspillet. Ledelsesretten støder dermed mod idealer om ledelse, der gør det vanskeligt for ledelsesretten at træde ind som en kommunikerbar og legitim rammesætning i lederens praksis. Det kan slide på relationerne, når ledelsesretten – med sit imperativ – processuelt tilsidesætter den dialog og forhandling, der er det foretrukne rationale.
Artiklens forfatter anvender blandt andre Max Weber som refleksionsmakker i sin analyse af offentlige lederes kommunikation om og med ledelsesret samt diskuterer faldgruber, når ledelsesrettens styringssprog skal omsættes til praksis.

Lektor, cand.jur.

VIA Efter- og Videreuddannelse, Ledelse og styring.

Center for Ledelse – og organisationsudvikling (CLOU), VIA UC