Lillian Fannikke

Lillian Fannikke

Lillian Fannikke er cand.mag. og arbejder som underviser og konsulent inden for ledelse og kommunikation ved Ledelse og Organisation, UCL. Lillian har gennem hele karrieren arbejdet med ledelses- og organisationsudvikling i det offentlige og private, senest som konsulent i forbindelse med udvikling af tværgående ledelse og rehabilitering og som underviser på Diplom i ledelse.

Artikler på lederliv.dk:

Publiceret den 25. april 2019.
pointekvinde illustration

Denne artikel synliggør de muligheder, offentlige ledere kan skabe med entreprenøriel hand-len og refleksion. Vi giver nogle bud på, hvordan ledere kan udvikle og lede en offentlig organisation, der håndterer komplekse problemstillinger ved netop at understøtte entreprenøriel handling. At være entreprenøriel er en måde at være til og agere i verden på, og entreprenørielle organisationsmedlemmer kan bidrage til at skabe og udnytte nye muligheder i politiske, mål- og kontraktstyrede organisationer. Entreprenøren tager udgangspunkt i, at fremtiden skabes af menneskelige handlinger, og at vi derfor selv kan påvirke og være med til at udvikle den.

cand.mag., underviser og konsulent i Ledelse og Organisation, 
University College Lillebælt,
E: lfha@ucl.dk