Leon Lerborg

Leon Lerborg

Leon Lerborg er cand. mag. i filosofi og statskundskab. Han har arbejdet med ledelse og sty-ring i den offentlige sektor siden 1987. Først som embedsmand i Finansministeriet, sidenhen som konsulent og som direktør for en innovationsenhed i Nordsjælland. Ved siden af har Leon undervist ved diverse undervisningsinstitutioner. I dag er han indehaver af konsulent-virksomheden ”Institut for offentlig sektor”. Leon har udgivet en lang række bøger, artikler, kronikker m.v., fx Styringsparadigmer i den offentlige sektor, som i mange år har været en udbredt undervisningsbog på fx lederuddannelser.

Artikler på lederliv.dk:

Publiceret den 24. april 2018.

Artiklen tager afsæt i et citat med kerneordene ”pligtsludder” og ”forbudte sandheder”. Dermed adresserer den misforholdet mellem det, der tænkes, siges og gøres i en organisa-tion på den ene side og den organisatoriske virkelighed på den anden. Artiklen baserer sig på en række kvalitative interviews blandt ledere i og omkring den offentlige sektor og den udfolder og kategoriserer på den baggrund de tale- og tie-former, de praktiserer. Desuden behandler den især de årsager, ledere angiver til at pligtsludre og fortie samt skitserer nog-le væsentlige konsekvenser heraf. Endelig berører artiklen forholdet mellem pligtsludder og fortielser på den ene side og mod på den anden (det sker løbende, men især ud fra en af-sluttende perspektivering ud fra den sene Foucault). Der argumenteres for, at pligtsludder og fortielser bl.a. praktiseres for at undgå de risikofyldte situationer, hvor der er behov for mod.

Cand. mag. i filosofi og statskundskab.

Indehaver af konsulent-virksomheden ”Institut for offentlig sektor”