Ledelse af børn og unges uddannelsesveje - STEM(t) dannelse eller bestemt til uddannelse

Med dette call vil vi gerne invitere bidrag til et særnummer om ledelse og styring af børn og unges valg af veje i uddannelse. I og omkring daginstitutioner, skoler og ungdomsuddannelser er der fokus på at lede børns fremtid på rette vej. Alle skal være uddannelsesparate og indgå i karrierelæring. Børnenes, talenter skal opdyrkes, og flest muligt skal fatte interesse for eksempelvis STEM-fagene (Science, Technology, Engineering, and Mathematics).

Vi ønsker bidrag, der belyser betingelser for ledelse og professionelt arbejde med dannelse, uddannelse og uddannelsesvalg, som opstår, når et væld af forskellige aktører søger at bidrage til formningen af børn og unges interesser og uddannelsesvalg.

Bestræbelserne på at lede børn og unges uddannelsesdrømme og -aspirationer strømmer ikke kun fra politikere og uddannelsesinstitutioner. Virksomheder, kulturinstitutioner, private fonde og NGO’er byder også ind med oplevelser, kampagner og materialer, der skal mobilisere interesser, motivere og skabe ruter mod fremtidens uddannelse og arbejde. Imens den offentlige uddannelsesvejledning er blevet skåret ned til et minimum, accelereres private virksomheders bidrag til at forme børn og unges aspirationer og drømme - ofte i retning af STEM. Med glitrede kampagner, følelsesladede videoer, tillokkende STEM-legetøj, underholdende læringsforløb, medrivende oplevelser på ’kode-camps’ samt hyggelige mor-datter tech-brunches bliver børn og unge ledt i retning af ønskværdige uddannelsesvalg.

Vi er særligt interesserede i bidrag, der undersøger, hvordan ledere og professionelle navigerer i samtidens virvar af interesser og intentioner om at lede børn på rette vej. Hvordan forholder ledere sig refleksivt og responsivt til nye aktører i feltet for uddannelse og vejledning? Hvilke muligheder for identitet og køn opridser de diskurser og figurer, der motiverer børn og unge til at vælge uddannelse? Hvilke begreber, praksisser og sociale teknologier er dukket op i forsøget på at stimulere børn og unges interesser og uddannelsesvalg - og hvad er disses effekter og performativitet?

Mulige tematikker for indsendte artikler er:

  • Lederskab i et politiseret felt af multiple interesser
  • Køn og diversitetsarbejde i dannelse, uddannelse og uddannelsesvalg.
  • Ledelse af professionernes faglighed og dømmekraft i arbejdet med at støtte børns valg af uddannelse.
  • Motivation og aspiration i børn og unges uddannelsesvalg.
  • Ledelse af offentlige-private partnerskaber, der søger at motivere børn og unge til særlige uddannelser og karriereveje.
  • Følelser og stemninger som nye måder at aktivere og styre børn og unges uddannelsesvalg.
  • Spørgsmål om, hvor tidligt og hvordan børn og unge inviteres til at lede på deres egen lyst til uddannelse og karriere.

Med særligt fokus på at beskrive betingelserne for ledelse af pædagogisk arbejde med uddannelsesvalg, søger særnummeret forskningsartikler, foto-essays, cases og andre formidlende formater, der undersøger, hvordan aspirationer, interesser, håb, retning og identitetsmuligheder ledes og bliver til undervejs i dannelse og uddannelse. De forskellige bidrag kan herved kvalificere diskussioner af, hvordan åbningerne mod at lægge vejledning og uddannelse af børn i flere hænder både er frigørende og samtidig iværksætter nye former for styring af fremtiden.

 

Tidsplan: 

10. dec. 2022:  Deadline for abstracts (frivilligt)

1. marts 2023: Deadline for artikler

1. sept. 2023: Deadline for revideret artikel

1. oktober 2023: Efterbearbejdning ud fra redaktionelle kommentarer 

1. nov. 2023: Sidste deadline for artikel 

Ultimo november 2023: Endelig udgivelse
 

Spørgsmål til call kan rettes til Anja Svejgaard Pors (Aspo@kp.dk) eller Justine Grønbæk Pors (Jgp.mpp@cbs.dk)
Temaredaktører: Anja Svejgaard Pors, Justine Grønbæk Pors, Mie Plotnikof og Holger Højlund

 

TIDSSKRIFTET LEDERLIV

TIDSSKRIFTET LEDERLIV er et elektronisk BFI-godkendt tidsskrift, der årligt publiceres i to temanumre og er frit tilgængelig for alle interesserede.
TIDSSKRIFTET LEDERLIV fokuserer på ledelse og relaterede tematikker som strategi, styring og organisering i og omkring såvel offentlige organisationer som private virksomheder. Se lederliv.dk.