Laura Høvsgaard Maguire

Laura Høvsgaard Maguire

Laura skriver phd-projekt om brug af data i et netværksperspektiv, finansieret af Phd-Rådet for Uddannelsesforskning. Laura var forskningsassistent på UCC og udførende på en stor del af det projekt, der lå til grund for nærværende review.

Artikler på lederliv.dk:

Publiceret den 15. september 2016.

Brug af data er efter reformen blevet en central udfordring for danske skoleledere. Artiklen dykker ned i den omfattende internationale litteratur om emnet for at finde frem til hvad vi ved om hvilke træk ved ledelse og organisation, som fremmer og hæmmer brugen af data i grundskolen. Resultatet er et overblik over de vigtigste indsigter fra litteraturen og bud på, hvordan de kan omsættes i dansk praksis

Ph.d-stipendiat på CBS/UCC

E: lahn@ucc.dk