Katrine Nøhr

Katrine Nøhr

Artikler på lederliv.dk:

Publiceret den 23. august 2021.

I denne artikel præsenterer vi resultater fra en gennemgang af studier af faglig ledelse på dagtilbudsområdet fra de sidste 10 år.

Med afsæt i eksisterende ledelsesteori og i den fremsøgte litteratur identificerer vi tre centrale temaer og syv kerneelementer under faglig ledelse.

Senioranalytiker, cand.scient.pol.
VIVE, Det Nationale Forsknings-
og Analysecenter for Velfærd