Karsten Mellon

Karsten Mellon

Karsten Mellon er lektor ved Professionshøjskolen Absalon. Ph.d. fra Roskilde Universitet, cand.mag. i pædagogik fra Syddansk Universitet, master i organisationspsykologi (MPO) fra Roskilde Universitet og diplom i ledelse. Associate ved The Taos Institute, USA og Universitetet i Stavanger, Norge. Karsten står bag udgivelserne Den kritiske leder (red., 2017); Den modige leder (red., 2018); Socialkonstruktionisme og uddannelse (2017) sammen med professor Kenneth J. Gergen; Den gode studiegruppe (red. 2018) sammen med professor Lene Tangaard.

Artikler på lederliv.dk:

Publiceret den 5. juli 2019.

 

Peter Sørensens ph.d.-afhandling ’Developing Leadership Behaviour’ handler primært om effekt af formelle, kompetencegivende lederuddannelser. Afhandlingens undersøgelsesfelt er, hvilken effekt diplomuddannelsen i ledelse (DIL) har på kommunale lederes adfærd forstået som opgave-, relations- og forandringsorientering. Karsten Mellon fra LEDERLIV har interviewet Peter Sørensen om forskningsresultaterne.

Publiceret den 21. december 2018.
Illustration mod

Ledere begår af og til fejl. Ledere kommer i situationer, hvor de kan være årsagen til og/eller må tage ansvaret for uheldige hændelser, udviklinger eller tilstande. Fejlene er som oftest ikke intenderede, det vil sige, at lederne som udgangspunkt ikke har haft et bevidst fortsæt om at fejle. I denne artikel peges der på, hvad det vil sige at have mod til at fejle som ledelse. Det handler i forfatternes optik ikke om en blind fejring af fejl, men om at have modet til at håndtere den udspændthed og de paradokser, som mod til at fejle kan indebære.

Publiceret den 23. august 2018.
Interview illustration af Bum til Børn

Poula Helth har netop forsvaret sin ph.d.- afhandling ”Learning in practice”, hvor hun gennem sin forskning har fundet metoder til, hvordan ledere og ikke mindst deres organisationer forstærker det fælles fokus på ledelse gennem udvikling i daglige ledergrupper, teams og netværksgrupper. Helth viser, hvordan potentialet i at udvikle lederskab gennem fællesskaber er langt større, end det er gennem den enkelte leder, hvor udviklingen ofte sker afsondret fra den kontekst ledelse foregår i. Karsten Mellon fra LEDERLIV har interviewet Poula Helth omkring forskningsresultaterne. Læs interviewet her.

Ph.d., lektor
Professionshøjskolen Absalon

A: Kuskevej 1, 4760 Vordingborg
T: +45 25118077
E: kme@pha.dk