Justine Grønbæk Pors

Justine Grønbæk Pors

Justine Grønbæk Pors er Ph.d. og lektor, der forsker i velfærdsledelse med særligt fokus på skole og uddannelse. Hun er ansat ved Institut for Ledelse, Politik og Filosofi på Copenhagen Business School. Hendes forskning og undervisning omhandler, hvordan nye ideer om kerneopgave, samskabelse og velfærdsinnovation forandrer betingelserne for ledelse og professionel praksis.

Artikler af forfatteren: 

Publiceret den 6. juni 2018.

Denne artikel tager afsæt i, hvordan nationale og kommunale politikker i de senere år har forandret børne- og ungeområdet temmelig dramatisk med et fokus på læring på tværs af tidligere organisatoriske og professionelle grænser. Med afsæt i et toårigt forskningsprojekt diskuterer forfatterne hvilke roller fritids- og ungdomspædagogiske organisationer kan spille i disse forandringer. Artiklen stiller skarpt på spørgsmålet: Hvis læring og uddannelsesparathed bliver et mere og mere dominerende imperativ i dele af børn og unges hverdagsliv, hvordan vil ledere og pædagoger så forholde sig strategisk og politisk til det? Artiklen er et af bidragene fra en nyligt udkommet antologi med titlen Er du på tværs? Om at lede og krydse grænser i nye pædagogiske landskaber, redigeret af Jesper Larsen og udgivet af Ungdomsringen marts 2018. 

Ph.d og lektor ved Institut for Ledelse, Politik og Filosofi på Copenhagen Business School