Jesper Larsen

Jesper Larsen

Jesper Larsen er uddannet fritidspædagog, PD i ungdomspædagogik og Master i Ledelse og organisationsudvikling. Jesper har ledet ungdomsprojekter, institutioner og har været afde-lingschef i den kommunale forvaltning. I dag er han udviklingskonsulent i Ungdomsringen. Jesper er desuden forfatter til Ungdomsringens Fritid – Den nye elev i klassen (2015).

Artikler på lederliv.dk:

Publiceret den 24. april 2018.

Folkeskolereformen og de lokale politiske og administrative fortolkninger heraf åbner for et spil om grænsedragning imellem skole og fritid. Ledere skal i højere grad gøre noget andet og noget nyt, nemlig lede på tværs af egen organisation. Artiklen er optaget af, hvordan kommunerne kan tilrettelægge en kompetenceudvikling af ledere i skole og fritid, der tilgo-deser og udvikler en ny og konkret praksis på tværs af skole og fritid. Artiklen viser os, at såkaldte Next Practice-projekter, formuleret i samarbejde mellem skole- og klubledere med afsæt i egne erfaringer og kombineret med teoretiske og akademiske input fra forskere, kan være en mulig vej for fremtiden. Vi ser, at denne tilgang kan styrke den konkrete strategiske ledelsespraksis på tværs af organisatoriske grænser, og ikke mindst, at den samtidig kan have positive effekter i forhold børn og unges trivsel og læring. Artiklen er således et argu-ment for foranstaltning af konkret velfærds- og kompetenceudvikling i lokale kontekster.

Artiklen er et af bidragene fra en nyligt udkommen antologi med titlen Er du på tværs? Om at lede og krydse grænser i nye pædagogiske landskaber, redigeret af Jesper Larsen og udgi-vet af Ungdomsringen marts 2018.

PD i ungdomspædagogik og Master i Ledelse og organisationsudvikling.

Udviklingskonsulent i Ungdomsringen