Eva Pallesen

Eva Pallesen

Eva Pallesen er ansat som docent på Center for Ledelse og Oplevelsesdesign på Professionshøjskolen Absalon, hvor hun leder   forskningsmiljøet ’Ledelse og Organisering af Velfærdsinnovation’. Hun er uddannet ph.d. fra CBS og har tidligere arbejdet i bl.a. EVA og UVM. I sin forskning har hun bl.a. fokuseret på kreativitet i organisationer, ledelse af velfærdsprofessionelle samt innovation og entreprenørskab. Hendes arbejde er udgivet i internationale tidsskrifter som Organisation Studies og Methodological Innovations samt i en række dansksprogede antologier om offentlig ledelse.

Artikler på lederliv.dk:

Publiceret den 13. marts 2019.

Den modige leder er en aktuel og anbefalelsesværdig bog – både for ledere og medarbejdere.
Kapitlernes forskellige veje ind i ’mod og ledelse’ konvergerer, kommenterer, komplemente-rer og modsiger indimellem hinanden. Bogens bidrag er ikke blot at bringe ’modige’ indsigter – det interessante opstår når bogens sprækker og spændinger skaber plads til at aktivere læserens egne tanker og erfaringer, og lader et ord som vi ofte bruger i flæng vokse, strække og sprække.

Ph.d, cand.scient.pol., 
docent, Center for Ledelse og Oplevelsesdesign,
Professions-højskolen Absalon
E: evpa@pha.dk