Bo Vestergaard

Bo Vestergaard

Artikler på lederliv.dk:

Publiceret den 1. oktober 2014.

New Nordic Leadership defineres her ved nogle centrale kendetegn ved nordisk ledelse, og hermed lanceres et forskningsbaseret og praksisorienteret bud på, hvordan den nordiske ledelsestilgang kan hjælpe virksomheder og ledere med at udvikle og implementere strategier.

Publiceret den 1. juni 2014.
RSL model

I denne artikel udfoldes begrebet og strategidesignet ”Fair skoleledelse”, som er en videreudvikling af forfatternes internationalt anerkendte forskningsartikler. Her introduceres konkrete ledelsesstrategiske handleværktøjer på vegne af fremtidens skoleudvikling.

Publiceret den 1. februar 2013.

En introduktion til Jody Hoffer Gittel’s evidensbaserede teori om medarbejdernes koordinering i komplekse tværgående arbejdsprocesser. Teorien om relationel koordinering har en stigende indflydelse på udvikling og forbedring af arbejdsprocesser og organisering af kerneydelserne i den offentlige og private sektor i dag. Artiklen er dels en introduktion til teoriens praktiske fokus, dels en præsentation af forskningsresultaterne bag teorien om relationel koordinering og dels en præsentation af et beslutnings- og procesdesign for ledelse af forandringer, der har til formål at udvikle arbejdsprocesser, der øger relationel koordinering i organisationerne.

Publiceret den 1. august 2012.

Læs her, hvordan man med et systemisk afsæt kan lede inkrementel innovation i organisationer. Hovedpointen er, at ledelsens håndtering af forandringers procesniveau har afgørende betydning for organisationsmedlemmernes engagement i at udvikle og afprøve løsninger, ejerskab til løsninger og villighed til at implementere løsninger ledelsen siger god for samt tillid til kvaliteten af ledelsens beslutninger. Artiklen anviser desuden et strategisk procesdesign, der kan guide lederens forløbsstyring efter principperne for det Bo Vestergaard definerer som fair proces.

Cand.scient.adm

Tidligere Ledelses- og organisationskonsulent UCN act2learn