Christina Sinding Petersen

Christina Sinding Petersen

Christina Sinding Petersen er professionsbachelor i ernæring og sundhed og blev i 2021 færdig med diplom i ledelse.
 

Artikler på lederliv.dk:

Publiceret den 2. maj 2022.

Denne samling korte artikler er et indlæg i den debat om offentlig ledelse, som har fundet sted de seneste årtier. Den konkrete anledning er resultaterne af den arbejdsgruppe, som i 2021 udkom med rapporten ’Eftersyn af de offentlige lederuddannelser’.  

Vi håber, at læserne vil bruge debatnummeret til at overveje, hvordan både uddannelser og aktører i praksis kan løse udfordringer med relevans, refleksivitet, skræddersyede tilbud, transfer og værdi.

 

Sektionschef for drift og beskæftigelse på det socialpsykiatriske botilbud Lindevang i Helsingør
chsp@lindevang.dk