Cecilie Lerche Møller Hansen

Cecilie Lerche Møller Hansen

Cecilie Lerche Møller Hansen er kandidatstuderende i Politisk Kommunikation og Ledelse på Copenhagen Business School. Cecilie er deltidsansat ved to forskningsprojekter med fokus på henholdsvis tværgående læring i folkeskolen og kommunale samarbejder med frivillige. Hun skriver speciale om identitetspolitiske projekters relation til nationale-internationale demokratiske sammenhænge.

Artikler på lederliv.dk:

Publiceret den 6. juni 2018.

Denne artikel tager afsæt i, hvordan nationale og kommunale politikker i de senere år har forandret børne- og ungeområdet temmelig dramatisk med et fokus på læring på tværs af tidligere organisatoriske og professionelle grænser. Med afsæt i et toårigt forskningsprojekt diskuterer forfatterne hvilke roller fritids- og ungdomspædagogiske organisationer kan spille i disse forandringer. Artiklen stiller skarpt på spørgsmålet: Hvis læring og uddannelsesparathed bliver et mere og mere dominerende imperativ i dele af børn og unges hverdagsliv, hvordan vil ledere og pædagoger så forholde sig strategisk og politisk til det? Artiklen er et af bidragene fra en nyligt udkommet antologi med titlen Er du på tværs? Om at lede og krydse grænser i nye pædagogiske landskaber, redigeret af Jesper Larsen og udgivet af Ungdomsringen marts 2018. 

Kandidatstuderende i Politisk Kommunikation og Ledelse på Copenhagen Business School