Britta Møller

Britta Møller

Forfatterens speciale er på videnskabeligt og analystisk grundlag at designe og analysere kompetence- og udviklingsforløb med henblik på at skabe læring, der kan understøtte organisatorisk forandring og udvikling af praksis. Forfatterens særlige interesse er, hvordan et problembaseret fokus på praksis kan initiere samskabelse som en praksis og ikke som projekter, der iværksættes adskilt fra det arbejde som gøres.

Artikler på lederliv.dk:

Publiceret den 23. august 2018.
samskabelse_citat_illustration

Artiklen bidrager med et redskab til konsulenters, chefers og lederes arbejde med at designe for læringsbaserede forandringer i organisationer gennem samskabelse mellem offentlige og civile aktører. Redskabet er en analyseramme for, hvorvidt de samskabende praksisser anlægger et lærings- og/eller udelukkende et styringsperspektiv. Fire begrebspar præsenteres, diskuteres og eksemplificeres i forhold til, om samskabelse mellem de offentlige og civile aktører fremstår som en proces: 1) for fælles udforskning og/eller deltagelse, 2) mellem gensidigt afhængige og/eller adskilte aktører, 3) der har sagen og praksis i centrum og/eller er en metode, 4) der er i kontinuitet med og/eller er afgrænset fra praksis.

Publiceret den 2. november 2017.
samskabelse_illustration af RUMtilBØRN

Denne artikel diskuterer, hvordan den offentlige sektor kan håndtere efteruddannelse af ledere og medarbejdere til de kompetencer, som det nye paradigme om samskabelse kræver. Artiklen argumenterer med et pragmatisk perspektiv på læring for, at det kræver andre principper og arbejdsformer i tilrettelæggelsen af uddannelse, når målet er samskabelse. Læs artiklen og få ‘fem fede’ fif til samskabelse!

Britta Møller, Cand.mag. i Læring og Forandringsprocesser, Ph.d. stipendiat, Institut for Kommunikation og Psykologi, Aalborg Universitet
E: Britta@hum.aau.dk