Annika Agger

Annika Agger

Annika Agger (cand.tech soc og Ph.D) er lektor med speciale i borgerinddragelse  på Institut for Samfundsvidenskab & Erhverv, Roskilde Universitet. Hendes forskning tager afsæt i forståelser af, hvordan man skabe produktive samarbejdsrelationer på tværs af stat, marked og civilsamfund. Hun har publiceret videnskabeligt i en række forskningsjournals om borgerinddragelse, evaluering af demokrati og konflikthåndtering. Udover at havde siddet i svenske og norske forskningsråd, var hun udpeget som ekspert i borgerinddragelse i forbindelse med det danske klima borgerting, udnævnt af Danske Universiteter.

Artikler på lederliv.dk:

Publiceret den 6. april 2022.

Studiet udforsker samskabelse set fra frontlinjen. Vores påstand er, at den praksisviden, der findes hos medarbejdere og ledere, som udøver samskabelse hands-on i deres daglige arbejde, er et vigtigt input til ledere med samskabelse på den strategiske dagsorden. Med afsæt i interviews med 18 offentlige forvaltere, som arbejder hands-on med samskabelse i en dansk kommune undersøger studiet: 1. Hvordan offentlige medarbejdere praktiserer samskabelse 2. Hvilke rolle-opfattelser og mindset, der karakteriserer offentlige medarbejdere i rollen som frontlinje-samskabere Og 3. Hvilke faktorer af ledelsesmæssig og organisatorisk art, de oplever understøtter henholdsvis står i vejen for at lykkes med samskabelse. Med afsæt i et bredt – empirisk funderet – samskabelsesbegreb tilbyder artiklen en nuanceret forståelse af de mange forskellige måder, dette fænomen kan udfolde sig på i offentlige organisationer. Studiet viser, at frontlinje-samskaberne – med afsæt i deres praksisviden – er centrale aktører, som topledelsen kan trække på ift. at realisere de strategiske samskabelsesambitioner. På den baggrund udpeges en række konkrete indsatser, topledelsen kan benytte for at udmønte den strategiske ambition om at arbejde mere samskabende.

Lektor ved Institut for Samfundsvidenskab & Erhverv, RUC.
E: aagger@ruc.dk