Anne Tortzen

Anne Tortzen

Anne Tortzen (cand.scient.pol., Ph.D) er grundlægger og leder af virksomheden Center for Borgerdialog (www.centerforborgerdialog.dk), som rådgiver offentlige organisationer om borgerinddragelse og formidler forskningsmæssig og praksisbaseret viden om feltet. Anne har omfattende erfaring med at rådgive, undervise og forske i demokratiudvikling, borgerinddragelse og samskabelse. Hun har udgivet en lang række artikler, bogkapitler og debatindlæg. Senest bøgerne Samskabelse af velfærd (2019) og Kort & Godt om samskabelse i praksis (2021).

Artikler på lederliv.dk:

Publiceret den 6. april 2022.

Studiet udforsker samskabelse set fra frontlinjen. Vores påstand er, at den praksisviden, der findes hos medarbejdere og ledere, som udøver samskabelse hands-on i deres daglige arbejde, er et vigtigt input til ledere med samskabelse på den strategiske dagsorden. Med afsæt i interviews med 18 offentlige forvaltere, som arbejder hands-on med samskabelse i en dansk kommune undersøger studiet: 1. Hvordan offentlige medarbejdere praktiserer samskabelse 2. Hvilke rolle-opfattelser og mindset, der karakteriserer offentlige medarbejdere i rollen som frontlinje-samskabere Og 3. Hvilke faktorer af ledelsesmæssig og organisatorisk art, de oplever understøtter henholdsvis står i vejen for at lykkes med samskabelse. Med afsæt i et bredt – empirisk funderet – samskabelsesbegreb tilbyder artiklen en nuanceret forståelse af de mange forskellige måder, dette fænomen kan udfolde sig på i offentlige organisationer. Studiet viser, at frontlinje-samskaberne – med afsæt i deres praksisviden – er centrale aktører, som topledelsen kan trække på ift. at realisere de strategiske samskabelsesambitioner. På den baggrund udpeges en række konkrete indsatser, topledelsen kan benytte for at udmønte den strategiske ambition om at arbejde mere samskabende.

Direktør for Center for Borgerdialog.
Email: anne@centerforborgerdialog.dk