Forskningsartikel
- et pragmatisk perspektiv på efter-/videreuddannelse til samskabelse
Af: Britta Møller
Forskningsartikel
- om innovation, samtaler og diskurser i organisationer og den (ud)dannede leder
Af: Ulla Senger