Michael Dupont

Michael Dupont

Michael Dupont har i en lang årrække beskæftiget sig med forholdet mellem viden, magt og institutioner og har forsket i hospitalsarbejde og sundhedsvidenskabelig rationalitet. Han har undervist i faget antropologi på Aarhus Universitet og senest undervist i Diplom i Ledelse på VIA UC Aarhus. Han arbejder i dag som oplægs- og foredragsholder og er forfatter til en længere række artikler om organisationskultur, forandringsledelse, kultur og ideologi.  

Artikler af forfatteren: 

Publiceret den 8. december 2016.
Pointemand_illustration

Lederskab i det offentlige fordrer både viden om medarbejdernes professionspraksis og viden om, hvordan denne praksis kan styres i de givne organisatoriske rammer. I artiklen foretager jeg en genlæsning af sociologien Pierre Bourdieus perspektiv på forholdet mellem faglig og organisatorisk viden. Jeg argumenterer for, at ledelsens refleksioner over, hvordan man styrer professionernes arbejdsvilkår kan forstås som en viden om videns organisatoriske vilkår. Eller det, jeg kalder lederskabets videnssociologi. Jeg undersøger, hvordan lederen erhverver sig en sådan videnssociologi og herudfra bestemmer de institutionelle vilkår og handleregler med hvilke professionernes praksis til dagligt organiseres i bestemte økonomiske, administrative og politiske retninger.

Publiceret den 15. september 2016.
dokumentations illustration

De stigende krav til kvalitetssikring gennem f.eks. akkreditering og videndeling har intensiveret fokus på kerneydelse og produktivitet. Der tænkes, tales og erfaringsudveksles angående kvalitet mere end nogensinde før. Men spørgsmålet er, om denne hverdagslige erkendelsesvirksomhed angående kvalitet forholder sig kritisk til de sociale spil, der understøtter den øgede kvalitetsbevidsthed, som opstår, når organisationen profilerer sig gennem sin evalueringskultur.

Ph.d Antropologi
E: info@michaeldupont.dk