Inger Marie Larsen-Nielsen

Inger Marie Larsen-Nielsen

Inger Marie Larsen-Nielsen er underviser på diplom i ledelse hos VIA UC Højskolen for videreuddannelse og kompetenceudvikling. Hun deltog i perioden 2015-2016 i et nationalt forsknings- og udviklingsprojekt på tværs af professionshøjskoler og kommuner. I forlængelse her af har hun arbejdet med at videreudvikle og designe et nyt læringsdesign, hvorigennem professionel samskabelsespraksis vil kunne professionaliseres og professionsforskning kan blive innovativ

Artikler af forfatteren: 

Publiceret den 27. april 2017.

I artiklen undersøges det, hvordan manglende viden om, hvordan samskabelse skaber værdi vil kunne adresseres til udviklingskontraktens krav til VIA UC om at være en entreprenant uddannelsesinstitution.
Svaret gives igennem en forskningsbaseret undersøgelse af værdien af samskabelse og en aktionsforskningsmetodologisk undersøgelse af, hvilket genstandsfelt og hvilken analysemodel der vil bruges til at producere den manglende viden. I den fremkomne analysemodel funderes den nye professionsgruppe, der skal initiere og lede samskabelse hos aktionsforskningen. En fundering der både tager hensyn til samfundets behov for velfærdsinnovation og relations-uddannelsernes behov for en professionsetik. Adresseringen af disse behov sker da igennem en ny entreprenant uddannelsesrejse med et indbygget entreprenant forskningsdesign.