Populærvidenskabelig artikel
Publiceret den: 25. april 2019.
Af: Nikolaj Stegeager, Nicolaj Suhr Jensen
Illustration rumpenisser

Hvad er behovet for de opgaver du arbejder med? Mødet du deltager i? Eller endda jeres organi-sations overordnede målsætninger? Hvordan og på hvilken måde giver det mening for dig, jer, jeres kunder? Og hvilken effekt skal der komme ud af jeres arbejde, anstrengelser? Disse tre op-tikker kalder vi for organisationens tre essentielle spørgsmål. De har til hensigt at understøtte og perspektivere jeres arbejde og begrunde hvorfor I gør som I gør.

Populærvidenskabelig artikel
Publiceret den: 25. april 2019.
Af: Lisbeth Christensen, Lillian Fannikke, Anne Tolstrup Gregersen
pointekvinde illustration

Denne artikel synliggør de muligheder, offentlige ledere kan skabe med entreprenøriel hand-len og refleksion. Vi giver nogle bud på, hvordan ledere kan udvikle og lede en offentlig or-ganisation, der håndterer komplekse problemstillinger ved netop at understøtte entrepre-nøriel handling. At være entreprenøriel er en måde at være til og agere i verden på, og entreprenørielle organisationsmedlemmer kan bidrage til at skabe og udnytte nye mulighe-der i politiske, mål- og kontraktstyrede organisationer. Entreprenøren tager udgangspunkt i, at fremtiden skabes af menneskelige handlinger, og at vi derfor selv kan påvirke og være med til at udvikle den.

Anmeldelse
- gennem sprækker og fordoblinger
Af: Eva Pallesen
Forskningsartikel
- indsigter fra affektiv-æstetiske ledelseseksperimenter
Af: Poula Helth