Populærvidenskabelig artikel
Publiceret den: 25. april 2019.
Af: Nikolaj Stegeager, Nicolaj Suhr Jensen
Illustration rumpenisser

Hvad er behovet for de opgaver du arbejder med? Mødet du deltager i? Eller endda jeres organisations overordnede målsætninger? Hvordan og på hvilken måde giver det mening for dig, jer, jeres kunder? Og hvilken effekt skal der komme ud af jeres arbejde, anstrengelser? Disse tre optikker kalder vi for organisationens tre essentielle spørgsmål. De har til hensigt at understøtte og perspektivere jeres arbejde og begrunde hvorfor I gør som I gør.

Populærvidenskabelig artikel
Publiceret den: 25. april 2019.
Af: Lisbeth Christensen, Lillian Fannikke, Anne Tolstrup Gregersen
pointekvinde illustration

Denne artikel synliggør de muligheder, offentlige ledere kan skabe med entreprenøriel hand-len og refleksion. Vi giver nogle bud på, hvordan ledere kan udvikle og lede en offentlig organisation, der håndterer komplekse problemstillinger ved netop at understøtte entreprenøriel handling. At være entreprenøriel er en måde at være til og agere i verden på, og entreprenørielle organisationsmedlemmer kan bidrage til at skabe og udnytte nye muligheder i politiske, mål- og kontraktstyrede organisationer. Entreprenøren tager udgangspunkt i, at fremtiden skabes af menneskelige handlinger, og at vi derfor selv kan påvirke og være med til at udvikle den.

Anmeldelse
- gennem sprækker og fordoblinger
Af: Eva Pallesen
Forskningsartikel
- indsigter fra affektiv-æstetiske ledelseseksperimenter
Af: Poula Helth