Søg på emne, forfatter eller ord i artiklerne
Forskningsartikel
- en typologi
Publiceret den 15. september 2016. Jens Ulrich
Den professionelle relation, Forandringsledelse

Alle taler om samskabelse og stort set samtlige kommuner har en ambition om at være mere samskabende i tilrettelæggelse og udførelse af velfærdsopgaverne. Samskabelsesfeltet er imidlertid bredt. Og ofte opstår der misforståelser om, hvad man skal samskabe om og hvordan det skal gøres. Nærværende artikel præsenterer en typologi over forskellige samskabelsesformer, som kan anvendes.

Forskningsartikel
- en kritik af den utrættelige evalueringskultur
Publiceret den 15. september 2016. Michael Dupont
Organisationsudvikling
dokumentations illustration

De stigende krav til kvalitetssikring gennem f.eks. akkreditering og videndeling har intensiveret fokus på kerneydelse og produktivitet. Der tænkes, tales og erfaringsudveksles angående kvalitet mere end nogensinde før. Men spørgsmålet er, om denne hverdagslige erkendelsesvirksomhed angående kvalitet forholder sig kritisk til de sociale spil, der understøtter den øgede kvalitetsbevidsthed, som opstår, når organisationen profilerer sig gennem sin evalueringskultur.

Literature review
Publiceret den 15. september 2016. Søren Buhl Hornskov, Helle Bjerg, Laura Høvsgaard Maguire
Institutionsledelse, Kvalitetsudvikling og evaluering, Organisationsudvikling, Pædagogisk ledelse, Styring og strategi

Brug af data er efter reformen blevet en central udfordring for danske skoleledere. Artiklen dykker ned i den omfattende internationale litteratur om emnet for at finde frem til hvad vi ved om hvilke træk ved ledelse og organisation, som fremmer og hæmmer brugen af data i grundskolen. Resultatet er et overblik over de vigtigste indsigter fra litteraturen og bud på, hvordan de kan omsættes i dansk praksis

Publiceret den 1. april 2015. Robert Skovsholt
Den professionelle relation, Læring og kompetenceudvikling, Professionelt lederskab

I denne artikel får du som leder et praktisk overblik over, hvordan du kan støtte dig selv og dine medarbejdere igennem læreprocesser. Artiklen bidrager til den eksisterende forskning, der er på området for transfer, ved at kombinere dels de traditionelle begreber som læring, refleksion og transfer med mere praktiske handleanvisninger. Artiklen har en løsningsfokuseret tilgang til, hvordan du kan arbejde med og lede læreprocesser.

Forskningsartikel
Publiceret den 1. april 2015. Peter Larsen
Den professionelle relation, Forandringsledelse, Ledelse og coaching, Lederkommunikation, Læring og kompetenceudvikling, Professionelt lederskab, Teamledelse

Hvordan kan du som leder forstå og håndtere et coachende lederskab? I artiklen får du konkret inspiration til, hvordan du kan motivere dine medarbejdere til at skabe resultater, støtte dem i deres arbejdsindsats og styrke deres selvbevidsthed og selvkontrol ved at coache dem til at opdage deres nuværende og ønskede intentioner, potentialer og selvledelsesstrategier - på vegne af organisation.

Forskningsartikel
- et filosofisk strejftog gennem tre organiseringsformer af liv
Publiceret den 1. april 2015. Kim Gørtz
Den professionelle relation, Ledelse og filosofi, Lederkommunikation, Professionelt lederskab
pointe_oplevelses_u_muligheder

Artiklen beskriver og fortæller en spredt mængde af erindringer og samvittigheder, som cirkulerer i og omkring ledelsesfunktionernes oplevelsesformer i det maskinelle organiseringsliv. Stilen i bidraget er tilsigtet, anmassende og virker umiddelbart svært foreneligt med gængse betegnelser for, hvad ledelse gennemlever i det daglige, organisatoriske liv.

Forskningsartikel
- en rejse i symbolikkens landskabsmaleri
Publiceret den 1. april 2015. Niels Jægerum
Den professionelle relation, Forandringsledelse, Institutionsledelse, Lederkommunikation, Organisation og processer, Professionelt lederskab, Styring og strategi

I artiklen udfolder forfatteren, hvordan du som leder kan arbejde med metaforisk organisations-udvikling og hvilke lederkompetencer, der udfordres i dette perspektiv.

Publiceret den 1. oktober 2014. Jesper Olsen
Projektledelse

I denne artikel reflekteres over det særlige, der kendetegner projektledelse som ledelsesdisciplin i en offentlig kontekst. Artiklen fokuserer på, hvordan disse særlige forhold bør få betydning for, hvordan vi forstår projektledelses-disciplinen og projektleder-rollen i en offentlig organisation.

Forskningsartikel
Publiceret den 1. oktober 2014. Thomas Specht
Professionelt lederskab, Lederkommunikation, Den professionelle relation, Ledelse og filosofi, Ledelse og coaching

I denne artikel får du et bud på, hvordan du som leder kan arbejde med etik som konkret praktisk værktøj. Du vil blive præsenteret for en grundskitse til en ledelsesetisk beslutningsmodel, der kan fungere som ramme for en refleksiv undersøgelse af de præmisser og værdier, der er indeholdt i ledelsesmæssige beslutningssituationer.

Publiceret den 1. oktober 2014. Nicolaj Suhr Jensen
Professionelt lederskab, Lederkommunikation, Den professionelle relation, Forandringsledelse, Organisation og processer

Artiklen præsenterer et bredt udsnit af den nyeste hjerneforskning og sætter denne viden ind i en organisatorisk og ledelsesmæssig sammenhæng. Artiklen giver en grundlæggende indføring i hjernens basale strukturer og lancerer tydelige eksempler, konkrete brugbare forklaringer og handleværktøjer til at arbejde med hjernen i ledelsesarbejdet.