Vignet
- at opmåle verden - at være menneske
Af: Heidi Graff
Vignet
- praktisk dømmekraft og det 'stille' lederskab
Af: Heidi Graff
Forskningsartikel
fremtidens kompetence- og velfærdsudvikling på tværs af skoletid og fritid
Af: Jesper Larsen
Forskningsartikel
– OM STRATEGISK LEDELSE AF UDDANNELSER
Af: Flemming Bridal Rasmussen
Forskningsartikel
-”Bedre børneliv” et forsknings- og udviklingsprojekt med grokraft
Af: Ulla Senger
Talepapir
(Post)psykologiske tanker om nye motivationsteknologier, følelsesøkonomi og affirmativ normkritik
Af: Dorthe Staunæs