Forskningsartikel
– OM STRATEGISK LEDELSE AF UDDANNELSER
Af: Flemming Bridal Rasmussen
Talepapir
(Post)psykologiske tanker om nye motivationsteknologier, følelsesøkonomi og affirmativ normkritik
Af: Dorthe Staunæs
Forskningsartikel
-”Bedre børneliv” et forsknings- og udviklingsprojekt med grokraft
Af: Ulla Senger
Forskningsartikel
- et pragmatisk perspektiv på efter-/videreuddannelse til samskabelse
Af: Britta Møller
Essay
- et essay om feminisme, myter om kønsblindhed og mangel på fremgang
Af: Sara Muhr