Tanker om ledelse

Tanker om ledelse

-ledelse og strategi i virvaret

En af mine store favoritter John Shotter (der desværre døde sidste sommer) har om nogen inspireret til at fange det hvirvlende nu i sine formuleringer. Vi er altid midt i… og hvis ikke der var virvar, var der ikke liv. Ligesom vi tror, vi har fanget det, ja så sker der en lille ændring, som vi ikke kan styre. Han taler om responsiv forståelse, som formes gennem vores samtaler med hinanden. Dickens, en af de store forfattere, begynder romanen Tales of two cities på denne måde:

”It was the very best of times and it was the very worst of times” (Dickens)

og formulerer den komplekse og umiddelbart oplevede paradoksalitet, som vi mennesker lever vores liv i. Vi lever i en verden, hvor forskellige magtfulde diskurser konkurrerer og hver især stiller fordringer om, hvad der er det sande, gode, effektive, attraktive, målbare og absolut mest gyldige.

Så hvordan kan vi arbejde med ledelse og strategi midt i denne flydende strøm af liv, der konstant ændrer sig i de små momenter?

Det kræver, at vi kan håndtere at se det værdifulde i vanskelighederne, at bevare nysgerrighed og mod til at arbejde med det besværlige. Det kræver også modet til at kunne udholde det, vi ikke lige forstår og vores evne til at udvikle ”flertydighedstolerance”. Når paradokserne presser sig på kan evnen til strategisk tøven hjælpe os til ikke blot at hvirvle med og beslutte for at virke handlekraftige. Den strategiske tøven behøver ikke være langvarig, men den får os til at tage flere perspektiver i betragtning gennem vores dialog med hinanden. Og gennem den responsive forståelse kan vi sammen dele kompleksiteten på en måde, der ikke efterlader os for usikre og for lammede, men tilbyder en mulig vej videre – et orienteringspunkt. Gennem denne skabelse bliver vi opmærksom på de fortællinger, som danner mønstre og forankringspunkter for vores strategiske realisering. Shotter taler om at styrke vores evne til ”at lægge mærke til” som et potentiale. Særlige momenter, der får særlig betydning og guider os videre til det næste.

Det er i de små betydningsfulde momenter ledelse og strategi udfolder sig. Så realisering af strategier hænger nøje sammen med hverdagens mangfoldige øjeblikke og lederes evne til at opøve opmærksomheden på disse og det gryende, som de består af. I virvaret formes derfor fælles forståelser og fælles handlinger.

mag.art. i litteraturvidenskab og organisationsantropologi