Karsten Mellon

Karsten Mellon

Karsten Mellon er lektor ved University College Sjælland, ph.d.-studerende ved Roskilde Universitet og ekstern lektor på masteruddannelse ved Syddansk Universitet.Derudover har Karsten i flere år være underviser og censor på diplomuddannelsen i ledelse. Karstens aktuelle faglige interesse indenfor ledelse er ’ledelse i psykodynamisk optik’, ’ledelse og mentalisering’, ’ledelse, organisering og social konstruktion’ og begreber så som ’den medarbejderresistente leder’. Karsten er redaktør på to bøger der udkommer i den kommende tid. Denne ene hedder ’Læring eller ikke-læring?’, den anden ’Den kritiske leder’. Begge på forlaget Dafolo. Desuden skriver han på to bøger omhandlende hhv. ledelse og uddannelse, og det er sammen med den amerikanske professor Kenneth J. Gergen. Bøgerne udkommer i 2017.

Artikler af forfatteren: 

Lektor, Professionshøjskolen Absalon

Ph.d.-stipendiat Roskilde Universitet

Ekstern lektor, Syddansk Universitet

A: Kuskevej 1, 4760 Vordingborg
T: +45 25118077
E: kme@pha.dk