Hjem

Vol#3

Ledelse og styring af digital forandring

Vinter 2022
Forord af Anja Svejgaard Pors, Matilde Høybye-Mortensen, Niels Borch Rasmussen, Jan Rosenmeier, Søren B. Hornskov
Datastrategi i fagprofessionel praksis af Sara Bilenberg, Elof Nellemann Nielsen
Fra data som ledelsesinformation til datainformeret ledelse af Niels Borch Rasmussen, Jonathan Jagd Hermansen, Irina Papazu, Kasper Friis Rasmussen
”Det er rigtige mennesker” af Søren B. Hornskov
Professionsrettet teknologiforståelse af Jytte Pahus, Matilde Høybye-Mortensen, Asbjørn Thalund Binderup, Lillian Buus, Mikkel Hjorth

Læs artikler udenfor volumes

-at lede faglighed og fællesskab for at sikre faglige skøn, begrundede prioriteringer og håndtering af følelsesmæssigt pres
Af: Anne Mette Møller, Caroline Howard Grøn
Formidlingsartikel
- indsigter fra dagtilbudsområdet
Af: Louise Ladegaard Bro, Nanna Høygaard Lindeberg, Katrine Nøhr
Case
– en jobcenterleders overvejelser
Publiceret den: 26. januar 2021.
Af: Christel Trøstrup, Brian Borchersen Madsen

Casen tager afsæt i en konkret problemstilling, hvor en jobcenterleder, som følge af organisationsændringer, øgede krav og et større ledelsesansvar, ønskede sig mere tid til at lede. En opgave på Diplom i ledelse igangsatte en proces, hvor målet blev at finde plads til at lede på nye måder og hvor andre kollegers viden og kunnen blev bragt i spil. Ønsket var, at ansvaret for de faglige spørgsmål kunne uddelegeres til en faglig specialist. Casen handler om lederens overvejelser i processen med at iværksætte distribueret ledelse og hvilke tiltag, der kan iværksættes for at give ledelsesopgaven mere plads, samt erfaringer med at planlægge og gennemføre forandringer ift at skabe ledelsesrum.

Forskningsartikel

– fire perspektiver på et moderne ledelsesimperativ
Af: Rasmus Bergmann, No Emil Kampmann, Henrik Rander, Eva Schimmell Raakjær