Hjem

Vol#3

Ledelse og styring af digital forandring

Vinter 2022
Forord af Anja Svejgaard Pors, Matilde Høybye-Mortensen, Niels Borch Rasmussen, Jan Rosenmeier, Søren B. Hornskov
Datastrategi i fagprofessionel praksis af Sara Bilenberg, Elof Nellemann Nielsen
Fra data som ledelsesinformation til datainformeret ledelse af Niels Borch Rasmussen, Jonathan Jagd Hermansen, Irina Papazu, Kasper Friis Rasmussen
”Det er rigtige mennesker” af Søren B. Hornskov
Professionsrettet teknologiforståelse af Jytte Pahus, Matilde Høybye-Mortensen, Asbjørn Thalund Binderup, Lillian Buus, Mikkel Hjorth

Læs artikler udenfor volumes

Forskningsartikel
Ledelse af samskabelse på udsatte-området
Af: Marianne Stougaard, Maja Müller
Forskningsartikel
Strategisk ledelse af samskabelse med studerende
Af: Christian T. Lystbæk
Formidlingsartikel
Institutionel analyse af policy-processer med røgfri arbejdstid som case
Publiceret den: 21. november 2021.
Af: Niels Sandø, Holger Højlund

Denne artikel tester fire institutionelle begrebers brugbarhed i analysen af policy-processer. De fire institutionelle begreber er henholdsvis isomorfisme, dekobling, organisatoriske modefænomer og virus. Casen er røgfri arbejdstid. I artiklen diskuterer vi resultaterne fra et sammenlignende studie af to kommuner, hvor der har været taget stilling til røgfri arbejdstid som et indsatsområde. Vi tester de fire institutionelle begrebers forklaringsstyrke og bidrag til at forklare de to kommuners forskellige implementering. Som en del af analysen identificerer vi forhold, der har været centrale for kommunernes beslutninger om enten at indføre røgfri arbejdstid, eller beslutte ikke at indføre røgfri arbejdstid. Som alternativ til mere traditionelle implementeringstilgange gør de institutionelle begreber det muligt at fokusere dels på omgivelserne som vigtig forklaringsvariabel for interne valg i de to kommuner, dels på værdier og ledelsesmæssig bevågenhed som afgørende parametre. Udover at afdække de to kommuners forskellige forholden sig til en reformdagsorden, så er artiklen et tilbud til studerende og andre, som ønsker inspiration til at lave institutionel analyse.

Faglige ledelse – tæt på praksis
Af: Kristian Gylling Olesen, Michael Pedersen, Preben Olund Kirkegaard